Skip to main content

Третото издание на наградата поставя акцент върху нововъзникващите технологии, включени в съвременните европейски образователни системи.

Темата на изданието за 2023 г. е „Образование и иновации“ и е свързанo с „Европейската година на уменията“. Печелившите проекти от тази година обхващат широк спектър от теми, като:

  • иновативно използване на нови и нововъзникващи технологии
  • интегриране на цифровите инструменти в педагогическите практики
  • използване на 3D виртуални реалности
  • прилагане на мобилни решения в образованието

Тази година, 93 проекта от 32 европейски страни са избрани и отличени в четирите категории:

  • образование и грижи в ранна детска възраст — 15 проекта
  • начално образование — 23 проекта
  • средно образование — 28 проекта
  • училища за професионално образование и обучение — 27 проекта

Повече информация може да видите по-долу:

2023 European Innovative Teaching Award: 93 winning projects | European Education Area (europa.eu)

Awarded Projects 2023 (europa.eu)

 

Екипът на ЦРЧР