Skip to main content

Продължава стартиралата през 2021 г. инициатива на  Европейската комисия в областта на училищното образование – Европейска награда за иновативно обучение – European Innovative Teaching Award (EITA)

Наградата има за цел да покаже изключителни преподавателски практики, прилагани в рамките на Програма „Еразъм+“, и да отдаде признателност на учителите и техните училища, които имат голям принос за развитието на учителската професия. Европейската награда за иновативно обучение ще акцентира върху значението на европейското сътрудничество в областта на образованието, както и за създаването на Европейско образователно пространство до 2025 г.

Специфичните цели на Европейската награда за иновативно обучение са :

  • Да отрази постиженията на учителите и училищата и да направи по-видима тяхната работа;
  • Да открие и да насърчи изключителни практики на преподаване и обучение;
  • Да насърчи взаимното обучение между учителите и училищния персонал;
  • Да подчертае значението на Програма „Еразъм+“ за европейското сътрудничество между учители.

Европейската награда за иновативно обучение се присъжда на успешно финализирани проекти по Програма „Еразъм+“, селектирани ежегодно от Националните агенции по Програмата.

Всяка Национална агенция по Програма „Еразъм+“ ще отличи с Европейска награда за иновативно обучение по един проект в следните четири категории:

  • Образование и грижи в ранна детска възраст
  • Начално образование
  • Средно образование
  • Професионално образование и обучение (училища, предоставящи начално ПОО)

Всяка година ЕК определя тематичен приоритет, който наградените проекти трябва да адресират. Тематичният приоритет на Наградата за 2022 е:  Да учим заедно, да насърчаваме творчеството и устойчивостта (Learning together, promoting creativity and sustainability).

С цел да гарантира високо качество, прозрачност и последователност при присъждането на Европейската награда за иновативно обучение, Център за развитие на човешките ресурси ще следва предоставените от ЕК насоки и критерии за подбор.

Наградата има символична стойност и няма да бъде отпускано допълнително финансиране на лауреатите.

 

Екипът на ЦРЧР