Skip to main content

С цел разширяване на националната мрежа от мултиплаери и включването на нови организации, които активно работят с млади хора, Евродеск-България обявява Покана за кандидатстване.

С одобрените организации ще бъде сключен рамков договор за присъединяване към националната Евродеск мрежа с период на продължителност до края на 2027 г.

Кандидатите следва да подадат своите предложения най-късно до 27 март 2022 г.

За повече информация и кандидатстване, посетете интернет страницата на Евродеск-България.

 

Екипът на ЦРЧР