Skip to main content

С цел разширяване на националната Евродеск мрежа с нови организации /мултиплаери/, които активно работят с млади хора и поради големия интерес, Евродеск-България обявява втора за 2023 г. Покана за кандидатстване.

С одобрените организации ще бъде сключен рамков договор за присъединяване към националната Евродеск мрежа с период на продължителност до края на 2027 г.

Кандидатите следва да подадат своите предложения най-късно до 20 август 2023 г.

За повече информация и кандидатстване, посетете интернет страницата на Евродеск-България.

 

Екипът на ЦРЧР