Skip to main content

Център за развитие на човешките ресурси ще организира обучение по Програма „Европейски корпус за солидарност“ на тема: „Менторство и подкрепа – ключ към качествени ЕКС проекти“,  което ще се проведе в периода 27– 29 май 2022 г. в гр. София.

Събитието е насочено към представители на организации наскоро получили Знак за качество, които са ангажирани директно с личностна и професионална подкрепа на участниците в национални и международни дейности по Програма „Европейски корпус за солидарност“ (координатори/супервайзъри на доброволци в приемащи, подкрепящи организации и водещи организации).  Обучението е изцяло фокусирано към представителите на организации, които са нови и наскоро са получили своя Знак за качество за работа по Програмата, такива с малко познания или получили нови роли в рамките на Знака за качество, в които нямат опит. Регистрираните кандидати ще бъдат селектирани на база изложена мотивация за участие в обучението, ролята им в организацията, наскоро получила Знак за качество, както и на база регулярните им дейности, свързани с работа по ЕКС.

Участниците ще бъдат подбрани спрямо по-горните критерии, след разглеждане на заявките за участие в обучението, чрез попълване на следната регистрационна форма: Тук

Обучението ще даде възможност на един представител от организация да се включи в него, като ЦРЧР ще осигури по предварителна заявка в регистрационната форма нощувки и изхранване на участниците, както и ще възстанови пътните разходи на тези присъстващи, пристигащи от населени места извън гр. София.

При получаване на потвърждение за участие ще бъде изпратена подробна информация за локацията на събитието и подробности отнасящи се до логистиката на провеждането му.

Целта на провеждане на това Национално обучение е да отговори на текущата нужда от въвеждане на представители на организации, получили наскоро Знак за качество в процесите, спецификата и философията на ЕКС и процесите за подкрепа на участниците в доброволческите проекти. Същевременно ще разгледа ролите на отделните страни в проектите (организации, участници, ментори, обучители, координатори/супервайзъри) и техните задължения и отговорности в проектния цикъл според правилата на Програмата. Фокус ще се постави върху подкрепата, налична от Националните агенции и подкрепата, която трябва да осигурят самите организации и техните екипи за участниците в проектните дейности. Обучението ще отговори и на един от основните проблеми на организациите, работещи по Програмата в България, а именно: намиране, мотивиране и развитие на лицата, отговорни за подкрепата на участниците: ментори, координатори/супервайзъри, обучители.

Програма на събитието можете да намерите: Тук

 

Очакваме Ви!