Skip to main content

Уважаеми посетители,

На 10.09.2021г. Изпълнителният директор  на Център за развитие на човешките ресурси г-н Михаил Балабанов проведе среща с г-н Светослав Миланов, Аташе по университетско и научно сътрудничество към Посолството на Република Франция в България, и с г-жа Бисера Коларова, отговорник Campus France към Френски институт – България. Срещата имаше за цел да обедини усилията за предоставяне на информация по повод предстоящите Дни Еразъм 2021, както и да очертае бъдещи съвместни инициативи в сферата на висшето образование.

По време на срещата бяха обсъдени различни възможности с цел укрепване на сътрудничеството между трите институции, както и утвърждаване на ролята им като двигатели на развитието в образователен, младежки и междукултурен план чрез европейските Програми „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“.

Повече за инициативата „Дни Еразъм“ можете да видите: Тук

 

Екипът на ЦРЧР