Skip to main content

Уважаеми посетители,

Предстои поредното провеждане на инициативата „Дни Еразъм“ (ErasmusDays), която цели да отбележи огромното положително въздействие на Програма „Еразъм+“, едновременно във всички държави по света, които са легитимни за участие в Програмата.

Целта на събитието е да представи европейските ценности, ползите от образователната мобилност, положителното въздействие на проектните резултати и значението на Програма „Еразъм+“ в рамките на няколко предварително определени дни, така че да бъдат видни и достъпни за гражданите, бизнеса, медиите и отговорните за формирането на политиките в сферата.

Инициативата имаше огромен успех през изминалите години, като през 2020 г. в 84 страни по света бяха проведени над 5000 събития, с които бяха достигнати десетки милиони граждани от Европа и извън нея. Събития бяха организирани в стотици населени места в различни точки на света, като бяха подчертани ползите и резултатите от реализираните проектни дейности във всички образователни сектори.

Стъпвайки на този успех, беше взето решение за провеждане на „Дни Еразъм“ и през 2021 г. на 14, 15 и 16  октомври.

Как можете да се включите:

  • Всички настоящи и предишни организации-бенефициенти на Програма „Еразъм+“ се насърчават да покажат резултатите и въздействието от реализацията на техните проекти, като организират информационно събитие на доброволни начала (семинар, партньорска среща, изложба и др.). Събитието следва да бъде регистрирано на официалната страница на инициативата www.erasmusdays.eu, която вече е отворена официално от днес 1 юни 2021 г. Всяко регистрирано събитие ще бъде отразено в интернет страницата и ще бъде видно на глобалната карта на инициативата.
  • Всеки от над десетте милиона предишни и настоящи участници / крайни ползватели по различните дейности на Програмата (ученици, студенти, преподаватели, младежки работници и др.) се насърчават да споделят техните истории, свързани с предишната и настоящата Програма „Еразъм+“ в социалните мрежи с хаштаг #ErasmusDays

Поради извънредните обстоятелства, през настоящата година се насърчава провеждането и на виртуални (онлайн) събития, особено ако обстоятелствата не позволяват провеждането на масови прояви и публични инициативи. Като виртуални събития могат да се организират семинари, партньорски срещи, фото изложби, концерти, радио предавания и други. Насърчава се активната употреба на социалните мрежи, интерактивни платформи или собствените интернет страници на организациите-бенефициенти, където могат да се публикуват изявления, видеоклипове, да се организират игри и предизвикателства, както и да се излъчват събития на живо. Форматът на събитията би могъл да бъде най-разнообразен, стига да е свързан с Програма „Еразъм+“ 2021 – 2021 или предшестващата я Програма (2014 – 2020).

Всеки, желаещ да организира събитие на доброволни начала на 14, 15 или 16 октомври 2021 г., би могъл да го направи, като го регистрира на официалната страница на инициативата www.erasmusdays.eu  не по-късно от 13 октомври 2021 г.

При визуалното оформление на събитията /  споделянето на информация в социалните мрежи, моля да използвате приложените информационни материали, както и хаштаг #ErasmusDays при споделяне в социалните мрежи.

 

Екипът на ЦРЧР