Skip to main content

Уважаеми посетители,

Предстои поредното провеждане на инициативата „Дни Еразъм“ (ErasmusDays), която цели да отбележи огромното положително въздействие на Програма „Еразъм+“, едновременно във всички държави по света, които са легитимни за участие в Програмата.

Целта на събитието е да представи европейските ценности, ползите от образователната мобилност, положителното въздействие на проектните резултати и значението на Програма „Еразъм+“ в рамките на няколко предварително определени дни, така че да бъдат видни и достъпни за гражданите, бизнеса, медиите и отговорните за формирането на политиките в сферата.

Инициативата имаше огромен успех през изминалите години, като през 2019 г. в 53 страни по света бяха проведени близо 4000 събития, с които бяха достигнати десетки милиони граждани от Европа и извън нея. Събития бяха организирани в стотици населени места в различни точки на света, като бяха подчертани ползите и резултатите от реализираните проектни дейности във всички образователни сектори.

Стъпвайки на този успех, беше взето решение за провеждане на „Дни Еразъм“ и през 2020 г. на 15, 16 и 17 октомври.

Как можете да се включите:

  • Всички настоящи и предишни организации-бенефициенти на Програма „Еразъм+“ се насърчават да покажат резултатите и въздействието от реализацията на техните проекти, като организират информационно събитие на доброволни начала (семинар, партньорска среща, изложба и др.). Събитието следва да бъде регистрирано на официалната страница на инициативата www.erasmusdays.eu, която ще бъде отворена официално на 9 май 2020 г. Всяко регистрирано събитие ще бъде отразено в интернет страницата и ще бъде видно на глобалната карта на инициативата.
  • Всеки от десетте милиона предишни и настоящи участници / крайни ползватели по различните дейности на Програмата (ученици, студенти, преподаватели, младежки работници и др.) се насърчават да споделят техните истории, свързани с Програма „Еразъм+“ в социалните мрежи с хаштаг #ErasmusDays

Поради извънредните обстоятелства, през настоящата година се насърчава провеждането и на виртуални (онлайн) събития, особено ако обстоятелствата не позволяват провеждането на масови прояви и публични инициативи. Като виртуални събития могат да се организират семинари, партньорски срещи, фото изложби, концерти, радио предавания и други. Насърчава се активната употреба на социалните мрежи, интерактивни платформи или собствените интернет страници на организациите-бенефициенти, където могат да се публикуват изявления, видеоклипове, да се организират игри и предизвикателства, както и да се излъчват събития на живо. Форматът на събитията би могъл да бъде най-разнообразен, стига да е свързан с Програма „Еразъм+“ или някоя от предшестващите я Програми.

Всеки, желаещ да организира събитие на доброволни начала на 15, 16 или 17 октомври 2020 г., би могъл да го направи, като го регистрира на официалната страница на инициативата www.erasmusdays.eu след 9 май 2020 г, но не по-късно от 14 октомври 2020 г.

При визуалното оформление на събитията /  споделянето на информация в социалните мрежи, моля да използвате приложените информационни материали, както и хаштаг #ErasmusDays при споделяне в социалните мрежи.

 

Екипът на ЦРЧР