Skip to main content

Уважаеми посетители,

Предстои поредното провеждане на инициативата „Дни Еразъм“ (ErasmusDays), която цели да отбележи огромното положително въздействие на Програма „Еразъм+“, едновременно във всички държави по света, които са легитимни за участие в Програмата.

Целта на събитието е да представи европейските ценности, ползите от образователната мобилност, положителното въздействие на проектните резултати и значението на Програма „Еразъм+“ в рамките на няколко предварително определени дни, така че да бъдат видни и достъпни за гражданите, бизнеса, медиите и отговорните за формирането на политиките в сферата.

Инициативата имаше огромен успех през 2018 г., когато на 12 и 13 октомври в 39 европейски страни бяха проведени 1435 събития, с които бяха достигнати близо 116 милиона граждани от Европа и извън нея. Събития бяха организирани в над 740 населени места в различни точки на света, като бяха подчертани ползите и резултатите от реализираните проектни дейности във всички образователни сектори.

Стъпвайки на този успех, беше взето решение за провеждане на „Дни Еразъм“ и през 2019г. на 10, 11 и 12 октомври.

Как можете да се включите:

  • Всички настоящи и предишни организации-бенефициенти на Програма „Еразъм+“ се насърчават да покажат резултатите и въздействието от реализацията на техните проекти, като организират информационно събитие на доброволни начала (семинар, партньорска среща, изложба и др.). Събитието следва да бъде регистрирано на официалната страница на инициативата www.erasmusdays.eu, която ще бъде отворена официално на 9 май 2019г. Всяко регистрирано събитие ще бъде отразено в интернет страницата и ще бъде видно на глобалната карта на инициативата.
  • Всеки от десетте милиона предишни и настоящи участници / крайни ползватели по различните дейности на Програмата (ученици, студенти, преподаватели, младежки работници и др.) се насърчават да споделят техните истории, свързани с Програма „Еразъм+“ в социалните мрежи с хаштаг #ErasmusDays

Всеки, желаещ да организира събитие на доброволни начала на 10, 11 или 12 октомври 2019 г., би могъл да го направи, като го регистрира на официалната страница на инициативата www.erasmusdays.eu след 9 май 2019г, но не по-късно от 9 октомври 2019 г.

При визуалното оформление на събитията /  споделянето на информация в социалните мрежи, моля да използвате приложените информационни материали.

 

Екипът на ЦРЧР