Skip to main content

Уважаеми посетители,

В периода 10 – 12 октомври се състоя поредното издание на инициативата „Дни Еразъм“ (ErasmusDays), за отбелязване на огромното положително въздействие на Програма „Еразъм+“, едновременно във всички държави по света, които са легитимни за участие в Програмата. В рамките на три дни бяха проведени близо 4000 събития в целия свят, като почти 3500 бяха организирани в страните от ЕС и асоциираните му партньори. Българските организации и институции, работещи в областта на образованието, обучението, младежта и спорта се включиха активно, провеждайки 47 информационни събития в цялата страна. Дните Еразъм представиха европейските ценности, ползите от образователната мобилност, положителното въздействие на проектните резултати и значението на Програма „Еразъм+“, така че да бъдат видни и достъпни за гражданите, бизнеса, медиите и отговорните за формирането на политиките в сферата.

Повече информация можете да намерите на интернет страницата на инициативата: – тук

 

Екипът на ЦРЧР