Skip to main content

Уважаеми посетители,

Ръководството по Програма „Еразъм+“ за 2021 г. е актуализирано до версия 3. Повече информация можете да намерите на интернет страницата на ЕК, както и на директната връзка по-долу.

Ръководство по Програма „Еразъм+“, в.3 от 12.05.2021 г. (на английски език)

 

Екипът на ЦРЧР