Skip to main content

Уважаеми кандидати,

Поради продължаващите технически неизправности с платформата за кандидатстване по КД2 на Програма „Еразъм+“, моля да имате предвид следното:

В случай, че получавате съобщение за грешка, при опит за подаване на проектопредложение, моля да презаредите страницата с клавишна комбинация Shift+F5 или да изтриете кеша на браузъра си. Също така, моля да се уверите, че сте изключили всички антивирусни програми и защитни стени (firewall), които биха могли да възпрепятстват връзката със сървъра.
В случай, че проблемите продължават, моля да ни изпратите снимки от екрана, на които да е видно, че датата и часът са малко преди крайния срок.

Снимките следва да са от съобщението за грешка и от секцията „History“ на апликационната форма, където да са видни неуспешните опити за подаване.

Желателно е последният Ви опит да е направен малко преди крайния срок, за да бъде уважен. Заедно с тях, в рамките на 24 ч. от крайния срок, следва да ни изпратите апликационната форма в PDF формат, генериран от платформата за кандидатстване след последния неуспешен опит за подаване на адрес: hrdc@hrdc.bg

В последствие, казусът ще бъде разгледан и ако необходимата аргументация е налице, ще е възможно приемането на кандидатурата Ви, поради техническите неизправности в системата.

Екипът на ЦРЧР