Skip to main content

Уважаеми кандидати,

Във връзка с многобройните технически проблеми с електронната платформа за подаване на проектопредложения, ЕК удължава крайния срок за кандидатстване по Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“ на Програма „Еразъм+“ до 18 май 2021 г., 13:00 ч. българско време за следните възможности за финансиране:

Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“

• Проекти за мобилност на обучаеми и персонал за институции / организации, които притежават „Еразъм“ Акредитация по Програма „Еразъм+“ 2021 – 2027 г. в сектор „Образование за възрастни (KA121-ADU)

• Проекти за мобилност на обучаеми и персонал за институции / организации, които притежават „Еразъм“ Акредитация по Програма „Еразъм+“ 2021 – 2027 г. в сектор „Училищно образование“ (KA121-SCH)

• Проекти за мобилност на обучаеми и персонал за институции / организации, които притежават „Еразъм“ Акредитация по Програма „Еразъм+“ 2021 – 2027 г. в сектор „Професионално образование и обучение“ (KA121-VET)

• Краткосрочни проекти  за мобилност на обучаеми и персонал, сектор „Образование за възрастни“ (KA122-ADU)

• Краткосрочни проекти  за мобилност на обучаеми и персонал, сектор „Училищно образование“ (KA122-SCH)

• Краткосрочни проекти  за мобилност на обучаеми и персонал, сектор „Професионално образование и обучение“ (KA122-VET)

• Еразъм акредитация в областта на висшето образование за консорциуми за мобилност (KA130-HED)

• Мобилност на студенти и персонал в областта на висшето образование (KA131-HED)

• Проекти за младежка мобилност за организации, които притежават „Еразъм“ Акредитация по Програма „Еразъм+“ 2021 – 2027 г. (KA151-YOU)

• Проекти за мобилност на младежи – „Младежки обмен“ (KA152-YOU)

• Проекти за мобилност на специалисти, работещи с младежи (KA153-YOU)

• Дейности за младежко участие (KA154-YOU)

 

Екипът на ЦРЧР