Skip to main content

Уважаеми колеги,

Предоставяме на Вашето внимание запис от проведените на 5.05.2021 г. уебинари с практически насоки за кандидатстване по Ключова дейност 1, „Образователна мобилност“ на Програма „Еразъм+“, 2021 селекционна година.

 

Екипът на ЦРЧР