Skip to main content

Уважаеми колеги,

Предоставяме на Вашето внимание запис от проведеният на 14.05.2021 г. уебинар с насоки за кандидатстване по Ключова дейност 2, „Сътрудничество между организации и институции“ на Програма „Еразъм+“, 2021 селекционна година: Тук

 

Екипът на ЦРЧР