Skip to main content

Повече информация за бюджета за децентрализираните дейности по Програма „Еразъм+“ за България за 2023 селекционна година, можете да видите: Тук

 

Екипът на ЦРЧР