Skip to main content

Уважаеми посетители,

Представяме на Вашето внимание статистическа информация от изпълнението на Програма „Еразъм+“ в България през 2019 г.: Тук

 

Екипът на ЦРЧР