Skip to main content

Европейската Комисия инициира обществена консултация за извършване на междинна оценка на Програма „Еразъм+“ за настоящия период (2021—2027 г.) и окончателна оценка за периода 2014—2020 г. Целта на консултацията е съберането на информация, експертен опит и мнения от всички заинтересовани страни, за  изготвяне на обоснована оценка и анализ за изпълнението Програмата и необходимостта от изменения.

Можете да се включите в допитването като попълните електронния въпросник, създаден за целта.

Повече информация: Тук, Тук и Тук

 

Екипът на ЦРЧР