Skip to main content

Резултатите от селекцията на проектни предложения по Ключова дейност 2 – „Партньорства за сътрудничество между организации и институции”, дейност „Малки партньорски проекти” (KA210) на Програма „Еразъм+“, сектори „Училищно образование“, „Професионално образование и обучение“, „Образование за възрастни“ и „Младеж“ по Покана за кандидатстване към 03/05.11.2021 г., можете да видите тук:

Училищно образование:

Професионално образование и обучение:

Образование за възрастни:

Младеж:

Всеки кандидат ще получи официално уведомително писмо с информация относно индивидуалните оценки по отделните критерии и обратна връзка, която обобщава коментарите и препоръките на външните оценители.

Моля, при възникнал въпрос, да се свържете с нас на e-mail: hrdc@hrdc.bg  или на телефон: 02/915 50 10.

Благодарим Ви за положените усилия!

 

Екипът на ЦРЧР