Skip to main content

Повече информация за кандидатстването за финансиране за „Малки партньорски проекти“ по Ключова дейност 2 „Сътрудничество между организации и институции“ на Програма „Еразъм+“ с краен срок за подаване на проектопредложенията 03 ноември 2021 г. можете да намерите: Тук

 

Екипът на ЦРЧР