Skip to main content

Уважаеми посетители,

Повече информация за кандидатстването за финансиране по Ключова дейност 2 „Сътрудничество между организации и институции“ на Програма „Еразъм+“ с краен срок за подаване на проектопредложенията 20 май 2021 г. можете да намерите тук:

Екипът на ЦРЧР

 

*Моля да се уверите, че изтегляте и запазвате архивираните пакети документи на своето устройство (save as), след което ги разархивирате и едва тогава отваряте необходимите файлове.