Skip to main content

Списък с финансирани резерви по Програма „Еразъм+“, КД1 „Образователна мобилност“, сектор „Професионално образование и обучение“ (КА122), подадени по покана за кандидатстване към 23.02.2023 г., можете да видите: Тук

 

Екипът на ЦРЧР