Skip to main content

Регистрационните номера на проектните предложения, подадени по Ключова Дейност 1 „Образователна мобилност“ на  Програма „Еразъм+“, сектор „Висше образование“ по поканата за кандидатстване към 23 февруари 2023 г., можете да видите тук:

 

Екипът на ЦРЧР