Skip to main content

Повече информация за кандидатстването за финансиране в различните образователни сектори в Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“ на Програма „Еразъм+“ с краен срок за подаване на проектопредложенията 23 февруари 2023 г. можете да намерите тук:

КА151- Акредитирани организации в сектор „Младеж“ 

КА152 – КА153 – Младежки обмен и мобилност на младежки работници 

КА154 – Дейности за младежко участие 

 

Екипът на ЦРЧР

 

*Моля да се уверите, че изтегляте и запазвате архивираните пакети документи на своето устройство (save as), след което ги разархивирате (extract all) и едва тогава отваряте необходимите файлове.