Skip to main content

Регистрационните номера на проектните предложения, подадени по Ключова Дейност 1 „Образователна мобилност“ и Ключова дейност 2 „Сътрудничество между организации и институции“ на  Програма „Еразъм+“, покана за кандидатстване към 04 октомври 2022 г., можете да видите тук:

Ключова Дейност 1 „Образователна мобилност“:

Ключова дейност 2 „Сътрудничество между организации и институции“:

 

Екипът на ЦРЧР