Skip to main content

На 29.06.2023 г., Регионално управление на образованието – Бургас организира „Ден на Еразъм+“, който се проведе в културен център „Морско казино“ в гр. Бургас. Събитието се осъществи със специалното участие на г-жа Петя Петрова – началник РУО- Бургас. В събитието се включиха над 130 участници, представители на различни образователни институции.

По време на срещата бяха представени множеството възможности, които предлага Програма „Еразъм+“, както и добри практики при разработването на проекти в областта на неформалното, формално образование, както и в професионалното образование и обучение.

В работната среща взеха участие учители, заместник-директори, директори на училища и детски градини, както и експерти от РУО-Бургас. Бяха представени добри практики от работа по проекти от бенефициери с опит в Програмата, както и предизвикателствата, пред които са изправени.

Лектори на събитието бяха г-жа Мария Иванова– Пиндин – главен експерт в отдел „Акредитация, селекция и договориране“ и г-жа Любомира Янева – главен експерт в отдел „Акредитация, селекция и договориране“ от Център за развитие на човешките ресурси, които споделиха своя опит, знания и експертиза за работата по проекти.

Като част от програмата на събитието бяха представени и съпътстващите дейности, които Националната агенция администрира: Европас и Еврогайдънс, като бе обърнато специално внимание на признаването и валидирането на придобитите знания умения и компетенции, както и важността на ранното кариерно ориентиране. Експертите от Центъра направиха практическо обучение съвместно с г-жа Албена Колева от Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника –  гр. Бургас и г-жа Маргарита Бакалова от Търговска гимназия – гр. Бургас за разписване на проект по КД1, сектори Училищно образование и ПОО.