Skip to main content

Уважаеми посетители,

Във връзка с желанието на ЕК за дигитализация и улеснение на новата Програма „Еразъм+“ 2021 – 2027 и в съответствие с инициативите „Еразъм без хартия“ и „Европейска студентска карта“, новото приложение за студенти, участващи в образователна мобилност по Програмата, Erasmus+ app е вече факт.

То се финансира от ЕК и ще съдържа специфична информация за предстоящата Програма, така че да улесни студентите по време на тяхната образователна мобилност, като дигитализира целия административен процес, предостави релевантна информация и услуги, и така да направи преживяването им още по-успешно и обогатяващо.

Приложението ще се развива и надгражда през целия програмен период, като ще включва все повече и полезни функции / информация за ползвателите.

Повече информация можете да намерите на официалната страница: Тук

 

Екипът на ЦРЧР