Skip to main content

Резултатите от селекция на кандидатурите за „Еразъм“ акредитация, подадени по покана за кандидатстване към 19.10.2022 г., можете да намерите тук:

 

Екипът на ЦРЧР