Skip to main content

Резултатите от селекция на кандидатурите за „Еразъм“ акредитация, подадени по покана за кандидатстване към 29.10.2021 г., можете да намерите тук:

 

Екипът на ЦРЧР