Skip to main content

Правилата за разпределение на бюджета за организациите, притежаващи акредитация в Ключова Дейност 1 „Образователна мобилност“ на Програма „Еразъм+“ за 2022 селекционна година можете да намерите тук:

 

Екипът на ЦРЧР