Skip to main content

Уважаеми посетители,

Представяме на Вашето внимание резултатите от проведено проучване за употребата на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа – EPALE.

Проведено на 32 езика, то изследва профила и нуждите на потребителите и е част от подготовката за създаването на новата интернет страница на инициативата.

Повече информация за проучването можете да намерите: Тук

 

Екипът на ЦРЧР