Skip to main content

На 15 ноември 2023г., в гр. Габрово, Център за развитие на човешките ресурси проведе национална церемония за връчване на Европейската награда за иновативно обучение за 2023г. на успешно финализирани проекти по Програма „Еразъм+.“

Европейска награда за иновативно обучение е инициатива на Европейската комисия в областта на училищното образование, която се провежда под егидата на еврокомисаря по иновации и научни изследвания, култура, образование и младеж.

Наградата има за цел да покаже изключителни преподавателски практики, прилагани в рамките на Програма „Еразъм+“, и да отдаде признателност на учителите и техните училища, които имат голям принос за развитието на учителската професия.

На церемонията бяха наградени и представени българските проекти, отличени с Европейска награда за иновативно обучение за 2023г., бяха проведени дискусии с цел споделяне на опит и иновативни образователни практики по Програма „Еразъм+“.

На събитието присъстваха: г-жа Таня Христова – кмет на община Габрово; г-жа Мария Башева-Венкова – областен управител на област Габрово; г-жа Юлия Влаева – началник на РУО-Габрово.

 

В рамките на инициативата, през 2023г., на европейско ниво са отличени 93 проекта от 32 страни членки на общността. Сред лауреатите са и 4 български проекта, отличени в следните категории:

  • Образование и грижи в ранна детска възраст– ОУ „Антон Страшимиров“, с. Бохот
  • Начално образование – ОУ „Добри Чинтулов“, гр. Варна
  • Средно образование– Профилирана природо-математическа гимназия „Акад. проф. д-р Асен Златаров“, гр. Ботевград
  • Професионално образование и обучение– Професионална техническа гимназия „Никола Василиади“, гр. Габрово

 

Темата на изданието за 2023 г. е „Образование и иновации“ и е свързана с „Европейската година на уменията“. Отличените проекти от тази година обхващат широк спектър от теми, като:

–          иновативно използване на нови и нововъзникващи технологии;

–          интегриране на цифровите инструменти в педагогическите практики;

–          използване на 3D виртуални реалности;

–          прилагане на мобилни решения в образованието.