Skip to main content

През настоящата 2022 година Европейската награда за иновативно преподаване е ориентирана към темата „Учим заедно, насърчаваме креативността и устойчивостта“, и съответно три подтеми – „Креативност“, „Включване“ и „Устойчивост“. Темата свързва наградата за иновативно преподаване и с инициативата на Европейската комисия „Новият европейски Баухаус“.

Като част от по-широката инициатива на Комисията за Европейско образователно пространство, наградата откроява успешно финализирани проекти, финансирани по Програма „Еразъм+“. Тя дава възможност да  станат видими ползите от европейското сътрудничество в образованието, постигнато чрез транснационални дейности.

Европейската церемония 2022 ще се проведе в хибриден режим и ще поздрави 98-те лауреати на изданието на наградата за настоящата година.

Можете да проследите директното онлайн излъчване на церемонията,  на 25 Октомври 2022г., вторник, от 10:00 до 12:00 Централноевропейско време (CEST), на уебстраницата на събитието:

https://education.ec.europa.eu/event/european-innovative-teaching-award-european-ceremony

Излъчването на събитието ще протече само на английски език. Предварителна регистрация не е необходима.

Инициативата на ЕК Европейска награда за иновативно преподаване стартира през 2021 г., и има за цел да открои и възнагради работата на учителите и училищата и да представи иновативни практики за преподаване.

 

Екипът на ЦРЧР