Skip to main content

В периода 09-10 декември 2021 г., Еврогайдънс България организира Национално обучение на кариерни консултанти. Предвид епидемичната обстановка, свързана с опасността от Ковид-19, обучението беше проведено дистанционно – в електронна среда.

В обучението взеха участие 80 участници (при първоначално регистрирани 90), селектирани след предварителна регистрация.

Обучението протече при точно спазване на предварително определената и обявена програма. В началото на първия ден (9 декември 2021 г.) беше представен международният сайт на мрежата „Еврогайдънс“ www.euroguidance.eu, възможностите на новата платформа „Европас“ https://europa.eu/europass/bg/news. Акцентирано беше на функционалността на платформата за разработване на CV, мотивационно писмо, както и за търсене на работни места и курсове за обучение.

Участие в срещата взеха експерти от Министерството на образованието и науката, които ни запознаха с образователните политики, свързани с кариерното ориентиране.

Представени бяха и най-новите тенденции и насоки за развитие на кариерното ориентиране и консултиране в Европа. Последва практикум с полезни съвети и насоки, които биха могли да се прилагат по време на директна консултация.

Вторият ден от обучението (10 декември 2021 г.) започна с работа по реални случаи. За целта бяха поканени ученици, на които им предстои избор с професионална насоченост, с цел реална онлайн консултация. Бяха представени прагматични идеи, въпроси, инструменти, възможности и техники в кариерното консултиране.

Бяха дадени полезни съвети за кариерно консултиране и работа с родители. Насочихме вниманието на участниците към  най-новите проекти и разработени ресурси в помощ на кариерните консултанти.

В обучението се включиха и победителите в конкурса за предоставяне на добри практики в кариерното ориентиране по време на пандемия, организиран от дейност „Еврогайдънс“. Те представиха своите практики и дадоха полезни съвети на участниците.

В заключение, информирахме участниците за предстоящите дейности и обучения, които се планират в рамките на мрежата за периода 2021-2023 г.