Skip to main content

Еврогайдънс България обявява конкурс за представяне на добри практики в подкрепа на кариерното консултиране и ориентиране в условия на пандемия.

Конкурсът има за цел да събере, отличи и популяризира успешни и добри практики (методики, ръководства, интерактивни игри и др.), използвани при различни форми за кариерно консултиране в образователни институции, кариерни центрове, центрове за информиране и професионално ориентиране в условия на пандемия.

Конкурсът е насочен към специалисти, които се занимават с кариерно консултиране във всички сфери на образованието и обучението.

Краен срок за подаване на кандидатури –  01.12.2021 г.

Повече информация за конкурса, условия за участие и награди може да намерите: ТУК

Желаем ви успех!

 

Екипът на Еврогайдънс България