Skip to main content

Информационни дни в сектори „Училищно образование“ и „Професионално образование и обучение“ по Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“ на Програма „Еразъм+“

В рамките на два последователни дни (15 и 16 януари 2108г.) в заседателната зала на Център за развитие на човешките ресурси се проведоха информационни дни по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1, насочени към представители на институциите, предлагащи училищно и професионално образование.

 Обучението и в двата дни бе открито официално от г-жа Татяна Калканова – Изпълнителен директор на ЦРЧР.

 В обучителните семинари взеха участие представители на училища, професионални гимназии, центрове за професионално образование и обучение от столицата и страната.

 Целта на семинарите бе да се представят възможностите на Програма “Еразъм+”, да се насърчат и стимулират институциите да се включат в разработването на проекти по Ключова дейност 1, както и да се представят специфични аспекти при кандидатстването.

 За споделяне на добри практики и успешни примери от предишни проекти бяха поканени бенефициенти с богат опит по Програмата:

– за сектор „Училищно образование“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“ бяха изнесени презентации от г-жа Емилия Йорданова (ОУ „Д-р Иван Селимински“, гр. Сливен), г-жа Людмила Рижук (СУ „Васил Левски“, гр. Велинград) и г-жа Радостина Тонева (35 СЕУ „Добри Войников“, гр. София).

– за сектор „Професионално образование и обучение“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“ презентации с добри практики бяха представени от г-жа Таня Картулева (Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов“, гр. Стара Загора), г-жа Камелия Минкова-Баръмова (Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“, гр. Плевен) и г-жа Ваня Колешева (Софийска професионална гимназия по туризъм, гр.София).

Следобедната сесия премина под формата на работа по групи, като всеки един от лекторите с помощта на експерти от ЦРЧР, работи в групи със свои колеги по разработването на части от формуляра за кандидатстване.

                   Снимки от събитието за сектор „Училищно образование“ може да намерите тук.

                  Снимки от събитието за сектор „Професионално образование и обучение“ може да  намерите тук.

Екипът на ЦРЧР

18.01.2018