Skip to main content

Уважаеми колеги,

На 20 октомври (вторник), 2020 г. от 10:30 ч. ще се проведе онлайн информационно събитие, организирано от ЦРЧР и подготвено от екип на националните ECVET експерти с актуална информация по темите – Модулното обучение – възможност за прилагане на ECVET, Роля на партньорството при прилагане на Бранда ECVET, Прилагане принципите на ECVET при организация на практики за мобилност в условията на пандемия. Преходите към по-дигитална и по-зелена икономика ще изисква от ПОО да се адаптира така, че учащите се да придобиват уменията, необходими за двойния преход. Осъвременяването на ПОО е оправдано поради широкото навлизане на автоматизацията и цифровизацията в производството и услугите, които продължават да променят облика на пазарите на труда. Вече имате и основно разбиране за ECVET  и бихте искали да  прилагате по-често на практика цялостно Бранда  ECVET   като създавате   все по-активни партньорства при  конкретни споразумения  за трансфер на кредити и в условията на пандемия.

Ще разчитаме на вашето активно участие в дискусиите след панелите.

За да участвате в уебинара, е необходимо да попълните настоящата регистрационна форма: – ТУК

Регистрации се приемат до 12:00 ч. на 19 октомври 2020 г. или до достигане на техническия капацитет на платформата.

Потвърждение за участие и линк към платформата ще бъдат получени ден преди провеждането на Уебинара.

Такса за участие не се изисква!

Системата за регистрация, приема само една заявка от един IP адрес.

 

ЕCVET eкип към ЦРЧР