Skip to main content

Уважаеми дами и господа,

Център за развитие на човешките ресурси /ЦРЧР/ организира „ECVET работно ателие за напреднали върху практическите предизвикателства и представяне на възможностите за мобилности по КД1 към Програма „Еразъм+”. Събитието ще се проведе на 30 март 2018 г. в град София.Основната цел на събитието е да събере на едно място различни заинтересовани страни, които вече имат известен опит и знание за принципите и приложението на ECVET и са готови да го обменят с другите участници. Също така ще бъдат поканени представители на бизнеса, които да представят тяхната гледна точка и как те виждат приложението и ползата от инструмента ЕCVET.

Мероприятието ще проследи напредъка на европейско и национално ниво, ще представи добри практики, както и ще създаде среда за споделяне на препоръки и практични решения, които да повлияят на по – доброто използване на ECVET като инструмент за разпознаване и валидиране на компетентности.

Организаторите на ECVET работно ателие покриват разходите за работни материали, както и изхранването по време на семинара на участниците, заявили своето включване до 18 март2018 на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHuumfXviKr48n-BXLUMRRDX4USSGbDukce75zHesX78IbQw/viewform

Регистрацията продължава до запълване на предвидения брой места. След приключване на регистрацията ще получите потвърждение и ще Ви бъде изпратена допълнителна информация за провеждане на събитието.

За допълнителни въпроси моля да се свържете с Иванка Михайлова- координатор ECVET на imihailova@hrdc.bg или на тел. 02 9155097.

Предварителна програма

Национална група от ECVET експерти

към Център за развитие на човешките ресурси

 

07.03.2018г.