Skip to main content

Уважаеми кандидати,

Обявеният конкурс беше посветен на Европейската година на „по-зелените градове“ 2020 и насочен към училищата, работещи по европейски проекти и европейска тематика. Получихме редица разработки, акцентиращи върху красотата на нашите градове, както и на дейностите, провеждани за тяхното запазване и развиване в екологична посока. Чрез подготвените от вас текстове вие представихте оригинален подход към тази значима тема, която провокира мечтите и се превръща в истинско зелено предизвикателство.
Всички ваши материали са резултат и от своя страна предизвикват размисъл за значимостта на всяко действие или бездействие на човека. Провокират също готовност за промяна и за заемане на позицията на Защитници на нашата планета.
Разработените текстове са придружени от богати снимкови и видеоматериали, както и от интересно подготвени от вас презентации. Благодарим на всички участници за големия интерес и старанието. Високо оценяваме вашите усилия!

Наградата – участие в Еко лагер 2020, който ще се проведе под формата на Зелени еко дни през месец септември 2020 година, получават следните училища:

 • ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ (2 отбора) – Кюстендил
 • ЗПГ „Климент Тимирязев“ – Сандански
 • СУ „Васил Левски“ – Троян

Награда за творчески принос, под формата на информационни и рекламни материали, получават екипите на:

 • ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“ – Ботевград
 • 157 гимназия с изучаване на чужд език „Сесар Вайехо” – София
 • ПГ по икономика „Алеко Константинов“ – Кърджали
 • ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ – Велико Търново
 • СУ „Георги Бенковски“ – Тетевен
 • Средно училище ,,Антим I’’ – Златоград
 • СУ „Никола Вапцаров“ – Хаджидимово
 • Професионална гимназия по електротехника и електроника – Пловдив

За начина на получаване на наградите наш екип ще се свърже с вас!

ЧЕСТИТО НА ВСИЧКИ НАГРАДЕНИ!

 

Екипът на ЦРЧР