Skip to main content

Уважаеми бенефициенти,

Информираме Ви, че  поради разпространение на COVID-19 и създалата се извънредна ситуация срокът за кандидатстване за Еразъм Харта за висше образование към Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) ще бъде удължен до 26 май 2020г.

Повече информация  за това как се кандидатства за Еразъм Харта за висше образование можете да намерите на сайта на Европейската комисия: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/erasmus-charter-higher-education-2021-27-–-new-call-published_en

Екип на ЦРЧР