Skip to main content

Европейската изпълнителна агенция „Образование и култура“ планира да организира информационни дни за възможностите за финансиране по централизираните дейности „Изграждане на капацитет в областта на младежта“ и „Обединена европейска младеж“

Повече информация предстои да бъде публикувана на интернет страницата на изпълнителната агенция и на портала за кандидатстване по централизираните дейности.

 

Екипът на ЦРЧР