Skip to main content

DiscoverEU — дейността на Комисията, която дава възможност на 18-годишните да опознаят Европа предимно с влак, открива първия си кръг на кандидатстване през 2022 г. От утре 7 април, 12.00 ч., до 21 април, 12.00 ч., младите хора, живеещи в държавите по програма „Еразъм +“, ще могат да кандидатстват за една от 35 000-те безплатни карти за пътуване.

Тази година се отбелязва навлизането на DiscoverEU в програмата „Еразъм +“. С тази промяна и чрез извънредното финансиране в рамките на Европейската година на младежта (2022 г.), 70 000 карти за пътуване ще бъдат предоставени през 2022 г.: 35 000 в рамките на обявения днес кръг за кандидатстване и още 35 000 в кръга за кандидатстване, предвиден за октомври. Интегрирането в „Еразъм +“ също така дава възможност на кандидати от Исландия, Лихтенщайн, Северна Македония, Норвегия, Сърбия и Турция, които ще могат да се присъединят към действието за първи път.

Заместник-председателят Маргаритис Схинас, който отговаря за утвърждаването на европейския ни начин на живот, заяви: „DiscoverEU предоставя повече от всякога възможности за пътуване на младите хора. С Европейската година на младежта честваме младежта. Дължим го на цяло поколение, което не можеше да пътува през последните две години. Успех на всички!“

Комисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел заяви: „Днес предлагаме 35 000 възможности за пътуване в цяла Европа за 18-годишните, което се прибавя към вече разпределените 130 000 от 2018 г. насам. Целта ни е да дадем възможност на възможно най-голям брой млади хора да пътуват, да открият нови места и да създават познанства за цял живот. На добър час на всички участници!

Кандидатите, които успешно са попълнили викторината за подбор, родени между 1 юли 2003 г. и 30 юни 2004 г., ще могат да пътуват в Европа до 30 дни по време на периода на пътуване между 1 юли 2022 г. и 30 юни 2023 г. Тези, които навършват 18 години през втората половина на годината, ще могат да кандидатстват през октомври.

Освен това получателите на картата за пътуване вече ще получават и карта за отстъпки от DiscoverEU. Тази нова функция ще даде достъп до над 40 000 възможности за отстъпки в обществения транспорт, културата, настаняването, храната, спорта и други услуги, налични във всички отговарящи на условията държави.

За да се увеличи учебното измерение на опита в рамките на DiscoverEU, националните агенции по програма „Еразъм +“ ще улесняват информационните срещи и срещите, за да подготвят младите пътници за тяхното пътуване и да създадат партньорско обучение. Чрез тези срещи DiscoverEU има за цел да насърчава, наред с другото, дискусиите относно устойчивостта, културата и европейската идентичност. Особено внимание се обръща на приобщаването. Участниците с увреждания или здравословни проблеми могат да бъдат придружавани по време на пътуването си. Освен пътните разходи се оказва също и допълнителна индивидуална помощ.

Комисията насърчава устойчивото пътуване с железопътен транспорт. Правят се изключения за онези, които изпитват затруднения да стигнат до континентална Европа, за да започнат пътуването си с влак. Поради това специфични мерки са на разположение на младите хора от най-отдалечените региони, отвъдморските страни и територии, отдалечените райони и островите.

Контекст

Комисията постави началото на (инициативата) DiscoverEU през юни 2018 г. след подготвително действие на Европейския парламент. Тя беше официално интегрирана в новата програма „Еразъм+“ за периода 2021—2027 г.

От 2018 г. насам повече от 860 000 кандидати са кандидатствали за 130 000 налични карти за пътуване: според миналото проучване на пътуванията, 66 % от кандидатите са заявили, че са пътували за първи път с влак извън държавата си на пребиваване. За мнозина това бе също първият път, когато пътуват без своите родители или придружаващи възрастни лица, като болшинството от тях посочват, че този опит им е позволил да станат по-независими.

Опитът в рамките на DiscoverEU им е позволил да разберат по-добре другите култури и европейската история. Чуждоезиковите им умения също са се подобрили по време на пътуването. Две трети от участниците заявяват, че не биха могли да покрият разходите за картата за пътуване без помощ по DiscoverEU. Участниците се приканват да станат посланици на DiscoverEU с цел да популяризират инициативата. Те се насърчават също така да се свържат с други пътуващи на/в официалната онлайн група DiscoverEU, за да споделят преживявания и да обменят съвети, най-вече във връзка с културните особености и начините за устойчиво пътуване с помощта на цифрови технологии.

За да кандидатстват, допустимите кандидати трябва да участват във викторина с общи въпроси за Европейския съюз и други инициативи на ЕС, насочени към младите хора. С допълнителен въпрос кандидатите се приканват да познаят колко души, родени във вторник, ще кандидатстват в този кръг. Колкото по-близо е предположението до верния отговор, толкова повече точки получава кандидатът. Това ще позволи на Комисията да класира кандидатите. Комисията ще предложи карти за пътуване на кандидатите съгласно тяхното класиране и до изчерпване на наличните билети.

За повече информация

DiscoverEU

Европейски младежки портал