Skip to main content

ЕК публикува насоки за визуализация, комуникация, популяризиране и разпространение на резултатите за бенефициенти на проектите, финансирани по Програма „Еразъм+“, „Европейски корпус за солидарност“ и „Творческа Европа“.

Ръководството можете да намерите: Тук и Тук

 

Екипът на ЦРЧР