Skip to main content

Еврогайдънс България представя актуални данни за потребностите от кариерно ориентиране и консултиране в България в резултат на влиянието на пандемията от Ковид -19 и войната в Украйна

Във време на динамични промени, предизвикани от технологичен напредък, трансформация в света на професиите и преминаването през световни кризи, дейността на специалистите по кариерно ориентиране става особено важна.

Ролята на специалистите по кариерно ориентиране е ключова за избора на професия, за развитие на нови умения, както и в ситуации на промяна на кариерния път. Как кариерните консултанти виждат отражението на социалните и икономическите промени в своята работа? Какви нови потребности от кариерни услуги се появяват в последните години за младежи, възрастни, бежанци и мигранти? Това са част от въпросите, към които е насочено проучването, организирано по дейност „Еврогайдънс“ – България.

Резултатите от изследването са представени в доклад, който анализира получените данни за актуалните потребности от кариерно ориентиране и консултиране в България като резултат от влиянието на последиците от Ковид-19 и  войната в Украйна. Изследва се мнението на кариерни консултанти и експерти в областта на кариерното ориентиране и консултиране за влиянието на динамичните промени в социалния и образователен контекст върху кариерните услуги и практики. Изключително ценно е да се чуе гласът на практикуващите специалисти за отражението на актуалните събития върху пазара на труда и работата с всички заинтересовани от подкрепа на техния кариерен път. Кариерните консултанти формулират интересни предложения за решение на предизвикателствата, с които ги среща работното ежедневие и те заслужават внимание.

Повече информация можете да видите на интернет страницата на „Еврогайдънс“ – България.

 

Екипът на ЦРЧР