Skip to main content

Днес 21.07.2021 г., Център за развитие на човешките ресурси в качеството му на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“ организира публично разпределение за оценка, на случаен принцип, на 210 проектопредложения по КА2 на Програма „Еразъм+“, сектор „ Училищно образование“, „Професионално образование и обучение“, „Образование за възрастни“, „Висше образование“ и „ Младеж“ за селекционна година 2021 , краен срок  за подаване на предложения към 20/21 май 2021 г. и 62 проектопредложения по Програма „Европейски корпус за солидарност“.

Външните оценители бяха разпределени чрез електронната платформа за оценка на кандидатури на ЕК – „Аssessment module“, както и чрез жребий.

Разпределението на кандидатурите за оценка  е както следва:

Ключова дейност 2 на Програма „Еразъм+“:

  1. Сектор „Училищно образование“ – 71 кандидатури;
  2. Сектор „Професионално образование и обучение“ – 39 кандидатури;
  3. Сектор „Висше образование“ – 19 кандидатури;
  4. Сектор „Образование за възрастни“ – 39 кандидатури;
  5. Сектор „Младеж“ – 42 кандидатури.

Програма „Европейски корпус за солидарност“

  1. Знак за качество – 39 кандидатури;
  2. Проекти за солидарност – 23 кандидатури.

Запис от събитието можете да видите: Тук

 

Екипът на ЦРЧР