Skip to main content

Финансирана резерва, Програма „Еразъм+“, КД2 „Сътрудничество между организации и институции“, дейност „Малки партньорски проекти“ (KA210-SCH), сектор „Училищно образование“, по покана за кандидатстване към 04.10.2022 г.: – Тук

 

Екипът на ЦРЧР