Skip to main content

Европейската комисия предоставя два модела на допълнително споразумение към договорите за отпускане на финансова подкрепа по КД1 на Програма „Еразъм+“, приложими към проекти, изпълняващи дейности в контекста на войната в Украйна.

Моделите могат да бъдат използвани при промени към действащите договори, изискващи допълнително споразумение, с цел улесняване интеграцията на украински участници:

 

 

 

Екипът на ЦРЧР