Skip to main content

Предоставяме на Вашето внимание насоки за експерти за оценка на качеството на проектните предложения за акредитация в сектор „Младеж“ на Програма „Еразъм+“, които са в допълнение към цялостната рамка за оценка, представена в Ръководството на Програма „Еразъм+“ за експерти по оценка на качеството. Основните принципи на това ръководство остават приложими, освен ако не е предвидено друго указание в настоящите насоки или в Ръководството за Програмата.

Повече информация: Тук

 

Екипът на ЦРЧР