Skip to main content

Регистрационните номера на кандидатурите за „Еразъм акредитация“ в Ключова Дейност 1 „Образователна мобилност“ на Програма „Еразъм+“, сектор „Училищно образование“, „Професионално образование и обучение“ и „Образование за възрастни“, подадени по поканата за кандидатстване към 19.10.2021 г. можете да видите: Тук

 

Екипът на ЦРЧР