Skip to main content

Списък с регистрационните номера на постъпилите проектни предложения за Еразъм Акредитация по КД1 „Образователна мобилност за граждани, сектори „Младеж“, „Училищно образование“, „Професионално образование и обучение“ и „Образование за възрастни“, Програма „Еразъм+“, Покана за кандидатстване с краен срок до 19.10.2023 г., може да видите тук:

 

Екипът на ЦРЧР